Prekių Pirkimo – Pardavimo Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.tavozodiakas.lt internetinės parduotuvės (toliau – El.parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą www.tavozodiakas.lt parduotuvėje.

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes El. Parduotuvėje www.tavozodiakas.lt

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas El. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3.1. Pirkti El. parduotuvėje turi teisę:

• veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

• nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

• juridiniai asmenys;

• visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3.2. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3.1. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje.

1.3.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Prekių Pirkimo – Pardavimo Taisyklėmis, paspaudžia apmokėjimo mygtuką. Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti El. parduotuvėje (Taisyklių 1.3.1.p.) sąrašą.

1.3.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma El. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes iš El.parduotuvės www.tavozodiakas.lt, užsakymo formoje turi įvesti visą informaciją kuri yra nurodoma užsakymo formoje.

2.2. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui.

2.3. Parduotuvė patvirtina, jog užsakymo faktas reiškia, jog pirkėjui bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini prekių užsakymui ir pristatymui.

2.4. Mes stebime svetainės lankomumą statistikos programos pagalba ir analizuojame gautą informaciją. Statistinė informacija gaunama automatiškai apsilankant mūsų tinklapyje. Šią informaciją naudojame parduotuvės analizei, prekių asortimento bei paslaugų kokybės gerinimui.

2.5. Mūsų tinklapyje mes galime naudoti slapukus, kurie siunčiami į lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui mūsų svetainėje ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Vėliau slapukų pagalba yra palengvinamas Jūsų kompiuterio (lankytojo) identifikavimas bei prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios El. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Kiekvienos El.parduotuvės prekės savybės nurodomos kiekvienos prekės puslapyje esančiame aprašyme.

3.3. Pirkėjas patvirtina, jog supranta, kad nurodytos prekės spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3.4. Pirkėjas nenurodydamas priežasties ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo momento turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai pranešdamas raštu Pardavėjui (susisiekti el.paštu: info@tavozodiakas.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Informuojame, jog prekės siuntimo išlaidos tenka pirkėjui.

Grąžinimas galimas šiais atvejais:

a) Nenurodant priežasties, tačiau Pirkėjui apmokant prekės pristatymo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos).

b) Jūsų užsakytos prekės nepasiekė Jūsų arba JUMS priskirtos atsiėmimo vietos per garantinį pristatymo terminą (60 dienų, neįtraukiant 2-5 darbo dienų paruošimo pristatymui proceso).

c) Jums buvo pristatytos neteisingos prekės (ne pagal užsakymą).

d) Jums buvo pristatytos prekės su defektais (privaloma pateikti filmuotą medžiagą nuo pat prekių išpakavimo pradžios, kaip įrodymą, kad tokias prekes gavote. Nuotraukos, kaip įrodymas – nepriimamos).

3.5. Grąžinamos prekės privalo būti nepanaudotos, originalioje tvarkingoje pakuotėje, pilnai sukomplektuotos bei būti tokioje pačioje būklėje kaip, kad buvo pristatytos Pirkėjui.

3.6. Prekės grąžinamos adresu:

Raidas Eidukaitis
Savanorių pr. 192
Kaunas
LT-44151

Grąžinamas prekes rekomenduojama siųsti registruota siunta.

3.7. Pirkėjas negali atsisakyti sutarties dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

Ši išimtis apima, pavyzdžiui, tokius atvejus: a) Pirkėjas nurodo konkrečius produkto medžiagos matmenis; b) Pirkėjas užsisako specialias, asmeninius reikalavimus atitinkančias, prekes ar jų dalis, kurių įprastai Pardavėjas rinkoje nesiūlo; c) Pirkėjas užsisako marškinėlius su užrašu, kurio jis asmeniškai pageidauja ir pan.

3.8. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Garantijų ir Grąžinimo Taisyklėmis (spausti čia).

3.9. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo užsakymą bei informuoti LR teisėsaugos institucijas.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą El. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjo El. parduotuvėje.

4.5. Pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą).

4.6. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Šiame straipsnyje nustatytoms pirkėjo teisėms taikomas dvejų metų ieškinio senaties terminas.

4.7. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

4.8. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui. Pardavėjas, grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.

4.9. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.10. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo būdus, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

4.11. El. parduotuvė turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

4.12. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia apmokėjimo mygtuką, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia el. laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, kuriuo nurodo, jog užsakymas priimtas.

5.3. Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti el.paštu: info@tavozodiakas.lt.

5.4. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. El.parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas.

5.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš mūsų El. parduotuvėje skelbiamų apmokėjimo būdų (spausti čia).

5.6. Pasirinkus apmokėjimo elektronine bankininkyste būdą, atsakomybė už duomenų saugumą tenka elektroninio atsiskaitymo paslaugų Paysera sistemai. Ši sistema administruojama “EVP International” UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

5.7. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant.

6. Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

6.1. Tik gavus apmokėjimą už prekes suformuojamas kliento įsigytų prekių užsakymas ir perkeliamas į Pirkėjo elektroninę sąskaitą El. parduotuvėje.

6.2. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.3. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu Prekių užsakymas pateikiamas netinkamos komplektacijos.

6.4. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Siuntimo ir Pristatymo Sąlygomis, kurios yra surašytos (čia).

6.5. Užsakyta ir apmokėta prekė išsiunčiama nurodytu Pirkėjo pristatymo adresu iškart po 2-5 darbo dienas trunkančio, prekių paruošimo išsiuntimui proceso;

6.6. Priklausomai nuo valstybės ir kurjerio – Pirkėjo siuntinys pristatomas į artimiausią siuntinio atsiėmimo vietą arba į namus (Lietuvoje siuntiniai pristatomi į artimiausią pašto skyrių, artimiausius LP EXPRESS, OMNIVA, DPD paštomatus, DPD kurjeriu, arba autobusu į autobusų stotį).

6.7. Atlikdamas apmokėjimą už užsakymą El. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su 3-4 savaičių (kartais ilgesne) siuntimo trukme (neįskaičiuojant 2-5 darbo dienų prekių paruošimo išsiuntimui proceso).

6.8. Pirkėjas patvirtina, jog sutinka pilnai apmokėti galimus su muitu susijusius mokesčius už Pirkėjo užsakytas prekes.

6.9. Pirkėjas patvirtina, jog sutinka su tuo, kad Pardavėjas neatsako dėl nepristatytų prekių Pirkėjui, dėl užsakymo metu pateiktų kontaktinių duomenų netikslumo.

7. Rinkodara ir informacija

7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El. parduotuvėje įvairias akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El. parduotuvės puslapyje nurodytais kontaktais (spausti čia), susisiekdamas el.paštu: info@tavozodiakas.lt ir/arba pasinaudodamas El. parduotuvės apačioje esančia staigaus susirašinėjimo funkcija.

7.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

7.6. Pirkėjas patvirtina, jog reikalinga informacija apie verslininką (El. parduotuvės savininką) yra pateikta ir Pirkėjui prieinama. Minėta reikalinga informacija yra: veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą: Nr. 672398; individuali veikla priklauso: Raidui Eidukaičiui; adresas: Marių g. 16, Kaunas, LT-52250; el. paštas susisiekimui: info@tavozodiakas.lt; Tel: +37060253601.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2. El. parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles El. parduotuvėje www.tavozodiakas.lt.

8.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.